Menu:

Digwyddiadau Buan / Forthcoming Events
--------------------------
Y Gymdeithas Gymunedol / Community Association
--------------------------
C.Ff.I. / Y.F.C.
Newyddion Y Gymdeithas Gymuned / Community Association News

 1  10   

13/03/2010
Read reports about the recent events in Capel Dewi

20/02/2010

April 13th 2013, 60s evening with disco, karaoke, bbq, quiz and fancy dress

15/02/2010

Come and join in the fun every Thursday night 7pm until 9pm

Newyddion C.Ff.I. / Y.F.C. News

 1  5   

13/03/2010
Read reports about the latest events in Capel Dewi YFC

20/02/2010

An update of recent events

20/02/2010
Annual Treasure Hunt Friday 12th April

Y Pentre / The Village

 CROESO / WELCOME

Croeso i chi gyd i gwefan newydd Pentre Capel Dewi - Caerfyrddin, yma fedrwch ddod o hyd i wybodaeth hanesyddol am y pentref, newyddion, digwyddiadau, llefydd i aros, llefydd i fwyta, pethau iw wneud a llawer llawer mwy.

Welcome to the new Capel Dewi - Carmarthen Village Website, here you can find information on the history of the village, news, events, places to stay, places to eat, things to do any much much more.

Mae'r gwefan yma yn cael eu rhedeg gan cynrhychiolwyr or Gymdeithas Gymuned a'r Clwb Ffermwyr Ifainc.

This website is run and updated by representatives from Community Association and the Young Farmers Club.

MWYNHEWCH  /  ENJOY

Arianni'r hyfforddiant er mwyn gwnued y gwefan hon gan; Website training was funded by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltwch / Contact       post@capeldewi.com